Türkiye'nin en büyük nöbetçi noter platformu
+2314
KAYITLI NOTER

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebi ile 19 Mayıs pazar günü nöbetçi noterlik yoktur.


Noter Çalışma Saatleri 2022; Noterler Saat Kaçta açılıyor? kaçta Kapanıyor?

Noter Çalışma Saatleri 2022; Noterler Saat Kaçta açılıyor? kaçta Kapanıyor? 

 Her gün binlerce kişinin işlem yaptığı ya da yapmak için saatlerini merak ettiği Noter Çalışma Saatleri konusunda her il için farklılıklar söz konusu değildir. Adalet Bakanlığı ve Noterler Birliği tarafından Türkiye’nin her ilinde bulunan noterler için çalışma saatleri belirlenmiştir. Ancak yaşanan yoğunluk ile mesaiye başlangıçları ya da mesainin bitiş saati değişmektedir. Vatandaşlar tarafından çalışma saatleri merak edilen noter hukuki anlamda sorunlar ya da anlaşmazlıklar yaşayan kişilerin hukuki bir şekilde sorunlarını çözebilmeleri adına yapılan işlemleri belgelemek adına görevli olan kişilerdir. Anlaşmazlığın çözülmesi adına atılan adımların ve işlemlerin noterler aracılığıyla resmileştirilmesi sağlanmaktadır. Noterde görev yapmakta olan kişiler devlet memuru değillerdir. Serbest meslek ustası olarak düşünülmektedirler. Serbest meslek erbabı olarak orada çalışan kişiler olsa da noterler devlet dairesi olarak görev yapmaktadır. Noterler kamu hizmeti olmasından dolayı her münferit sulh mahkemesinin ya da asliyenin yanına ya da o yerde bulunan yargı organının yanına oluşacak noter işlemleri için bir noterin kurulması gerekmektedir. Vatandaşlar bu sayede herhangi bir yargı işlemlerinde noter bulmak adına uzak bir yere gitmesi gerekmemektedir.

 Noterlerin görevleri arasında anlaşmazlıkların çözümü için yapılan işlemler gerçek ya da tüzel kişiler olsalar dahi hukuki bir niteliğe bağlanmaktadır. Noter ile yapılan işlemler sonucunda evraklar resmiyet kazanmaktadır. Tespit işleri, vasiyetname, emanet işlemleri ve ölüm sonucunda oluşan diğer işlemler ile ilgilenmektedirler. İşlemlerin hepsini kanunlara göre düzenlemeleri gerekmektedir. Noterler araç ya da gayrimenkul satışları için sözleşmeler hazırlayabilmektedirler. Diğer kurumlar tarafından düzenlenmiş bazı evraklar için mühür gibi işlemler yapabilmektedirler. Noterler özel olarak, ihbarname, ihtarname ve protesto gönderebilmektedirler. Ayrıca başka bir dile çevrilecek olan belgelerin noterde tasdiklenmesi gerekmektedir. Noterlerin genel olarak yaptıkları işler ise gayrimenkul satış sözleşmesi, şirket sözleşmesi, hibe vaadi sözleşmesi, zilyetlik devri sözleşmesi, mülkiyet muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi, taksim ve ifraz sözleşmesi, taahhütname, fesih name, beyanname, defter onaylanması, çevirme, örnek çıkartma, protesto işlemleri gibi işlemler bulunmaktadır.

 Birçok işlemlerin noter tarafından tasdiklenmesi gerekmektedir. Bu noktada noter çalışma saatleri 2022 yılında kaça çekildiği merak edilen sorulardan bir tanesidir. Ayrıca noter çalışma saatleri illere göre değişip değişmediği de merak edilen konulardan bir tanesidir. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesinin noter çalışma saatleri olmasının nedeni noterler ile çok fazla işlem yapılabilmesinden dolayıdır. Ancak vatandaşlar işlemlerinin hızlı bir şekilde hallolmasını beklemektedir. Bu noktada çok beklememek adına açıldığı saatler tercih edilmekte ve özellikle öğle arasına denk gelmek istenmemektedir.

 

Noter Çalışma Saatleri İstanbul

 Neredeyse her vatandaşın en azından bir kere, küçük bir işlem için dahi olsa noterlere uğraması gerekmektedir. Bu noktada özellikle İstanbul içerisinde noterlerin çalışma saatleri merak konusu olmuştur. Noter çalışma saatleri şehirlere göre değişmiyor olsa da özellikle tapu, alım satım gibi işlemlerde notere başvurulmasının gerekliliğinden dolayı noter çalışma saatleri İstanbul üzerinde çok merak edilmektedir. Çünkü İstanbul üzerinde oldukça fazla vatandaş bulunmakta ve her vatandaşın bir şekilde notere gitmesi gerekmektedir. Vatandaşların özellikle noterlerin çalışma saatlerini merak etmelerinin nedeni aslında öğle molasına denk gelmek istememelerinden kaynaklıdır. Öğle aralarına denk gelen ve beklemek zorunda kalan vatandaşlar genellikle işlerinin hızlı bir şekilde yapılmasını istemektedir. Bu noktada vatandaşların nöbetçi noter sayfası gibi acil durumlarında en yakın noterin nerede olduğunu öğrenme imkânları bulunmaktadır.

 Noterler saat 09.00’da açılmaktadır ve mesaileri bu saatte başlamaktadır ancak bazı durumlarda yoğunluk yaşanması gibi ihtimaller de bulunmaktadır. Bu noktada her il için aynı saatlerde mesaiye başlanması gerekse de aksamalar yaşanabilmektedir. Çoğu vatandaş noterin onaylaması gerekmeyen çoğu belgesini ise E devlet üzerinden almayı tercih etmektedir. İstanbul içerisinde oluşabilecek yoğunluklardan dolayı noterlerinin çoğunun 08.30’da mesaiye başladıkları görülmektedir.

 Noterlerin çalışma saatlerinin çok fazla merak edilmesinin nedenlerinden birisi olan öğle arası saatine denk gelmemek için ise noter çalışma saatleri öğle arası 12.30 ile 13.30 arasında yapılmaktadır. Ancak yoğunluk yaşanmaması adına daha erken başlayan noterler olduğu gibi işlerin erken bitmesi ya da öğleden sonra yaşanacak yoğunluk iççin bazı durumlarda 12.00 ile 13.00 arasında da öğle arası mümkün olmaktadır.

 Notere duyulan ihtiyacın öğleden sonraki saatlerde ortaya çıkması durumunda kaçta kapandığını merak eden vatandaşlarda bulunmaktadır. Bu noktada noterler için öğle arasından sonra başladıkları mesai 17.00’de bitmektedir. Ancak İstanbul’daki çoğu noter iş yoğunluğundan dolayı 17.30’da mesaisini sonlandırmaktadır.

 

Nöbetçi Noter Çalışma Saatleri

 Noterlerin yoğun iş temposundan dolayı ve vatandaşların acil ihtiyaçlarının sağlanması adına nöbetçi noterler bulunmaktadır. Nöbetçi noterlerin hafta sonlarında açılması kararı 2019’da verilmiştir. Vatandaşların karşısına aniden çıkan noterin imzasına ya da mührüne olan ihtiyaç durumlarında noter çalışma saatleri nöbetçi noterler için nasıldır merak edilmektedir. Noterler devlet daireleri olmalarından dolayı hafta sonları çalışmamaktadır. Bu noktada vatandaşlar için nöbetçi noter imkânı sunulmuştur.

 Nöbetçi noter çalışma saatleri cumartesi  günleri saat 10.00 ile 16.00 pazar günleri 10.00 ile 14.00 saatleri aralığında vatandaşların noterlere olan ihtiyaçları için hizmet vermektedirler. Hafta sonu verilmesi gereken ifade tutanağı, evlat edinme sözleşmesi, şirket sözleşmesi gibi işlemlerin hafta sonu yapılabilmesi için nöbetçi noterler bulunmaktadır.

 Nöbetçi noterler de hafta içi çalışan noterler ile aynı işlemleri yapabilmektedirler. Anlaşmazlıklar sonucunda oluşacak sorunların önlenebilmesi adına, hukuki güvenliği sağlamak adına yapılacak işlemlerin belgelenmesini sağlamaktadır. Noterlerin genel olarak yapılabildikleri işler arasında evlenme sözleşmesi, şirket sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, kira sözleşmesi, vasiyetname, kefaletname, vakıf senedi gibi işlemler bulunmaktadır. Noterlerin özel olarak yapabildikleri işler arasında ise tebligat işlemleri, vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflar ile ilgili işlemler, emanetin kabulü ve saklanması işlemleri ve tespit işlemleri bulunmaktadır.

 

Noter Çalışma Saatleri Ankara

 Vatandaşlar noter çalışma saatleri şehirlere göre değişmediğini bilmektedir ancak yoğunluktan dolayı noterlerin çalışma saatlerinde değişik olabildiğinin farkındadır. Bu noktada çoğu tarafından öğle arasına denk gelmemek adına merak edilen noter çalışma saatleri Ankara ilinde de diğer illerde olduğu gibidir. Bu noktada vatandaşların noterlere giderek yapabilecekleri işlemleri için noterler mesaiye 09.00’da başlamaktadır. Ancak Ankara’da noter işlemlerinin aksamaması adına birçok noter mesaiye 08.00’de başlamaktadır. Yoğunluklarına göre mesailerinin 17.00 ya da 17.30’da bittiği bilinmektedir. 09.00’da mesaiye başlayan noterler 12.00’de öğle arasına çıkmaktadır ve öğle molası bir saattir. Yoğunluktan dolayı işlemlere daha erken başlayan noterlerinde 12.00’de öğle molaları bulunmaktadır. Ancak çoğu vatandaşın sabah erkenden işlerinin hallolasını istemesi ile yaşanabilecek yoğunluktan dolayı 12.30’da öğle molasına çıkıldığı da görülmektedir.

 Ankara için de diğer illerde olduğu gibi nöbetçi noterler bulunmaktadır. Devlet dairesi olarak gören yapan noterler hafta sonu çalışmamaktadır. Devlet dairesi olmaları dolayısıyla çalışmayan noterler için vatandaşlar noter hafta sonu açık mıgibi sorular sormaktadır. Bu noktada nöbetçi noter çalışma saatleri haftasonu olan cumartesi 10.00 ile 16.00pazar günleri ise 10.00 ile 14.00 saatleri arasındadır. Noter çalışma saatleri cumartesi ve Pazar için aynı değildir. Hafta içi ve hafta sonu değişmektedir çünkü normalde hafta sonları çalışmayan noterlerin 2019 yılında gerekli işlemlerin aksamaması adına hafta sonları nöbetçi noterler şeklinde açılması kararlaştırılmıştır. 

 

Copyright 2024 Tüm hakları saklıdır
izinsiz kopyalanması ve kullanılması yasaktır
Anasayfa
Noterler
Nöbetçi N.
Yakın N.
Noter Ekle
İletişim